sunnuntai 10. helmikuuta 2019

Koulunkäynninohjaajat Mia ja Riikka Barcelonassa 22.-28.10.2018


Lähdimme innokkain mielin Europassin järjestämälle HAPPY SCHOOL - Positive Education for well-being and life-skills development-kurssille Barcelonaan. Tavoitteenamme oli saada työkaluja positiivisen ilmapiirin luomiseen luokkaan ja saada kokemuksia ja käytännön harjoitusta mindfullnesista.
Kurssillamme oli yhteensä kahdeksan osallistujaa, meidän lisäksemme kaksi oli Oulusta, kaksi Bulgariasta, yksi Itävallasta ja yksi Kroatiasta. Opettajanamme toimi Mila Petkova Bulgariasta.

Ensimmäinen päivä meni tutustumisessa ja omien koulujen esittelyssä. Suomen koulujärjestelmää kehuttiin ja sitä pidetään esimerkillisenä. Opettajamme Mila antoi kattavan tietopaketin Barcelonan nähtävyyksistä ja julkisista kulkuyhteyksistä. Päivän lopuksi teimme SWOT-analyysin omasta työstämme.

Toisena kurssipäivänä aloitimme tutustumisleikillä, jossa piti kertoa mikä kaupunki itse olisi. Puhuimme tulevaisuuden koulusta ja työelämän muutoksista tulevaisuudessa. Mietimme, että vastaako nykyaikainen koulu tulevaisuuden työelämän haasteita.

Kolmas kurssipäivämme oli aika teoriapainotteinen. Keskustelimme siitä informaation paljoudesta, mitä lapsille ja nuorille pelkästään koulupäivän aikana tulee, ja miten oppilaat saataisiin rauhoitettua tunnilla opiskeluun. Tämä sama haaste oli kaikilla kurssilaisilla. Kävimme läpi mm. FLOW-teoriaa. miten sen tavoittaa, kun taidot ja tehtävän haasteellisuus kohtaavat oikeassa suhteessa. Tästä teimme haastavan harjoituksen piirtämisen avulla. Illaksi oli Europass järjestänyt osallistujille mahdollisuuden ohjattuun Gracia-kaupunginosaan tutustumiseen. Graciassa sijaitsee mm. Gaudin ensimmäinen rakennusprojekti ja siellä on paljon käsityöläisiä.

Neljäntenä päivänä oli ohjelmassa mindfullness-teoriaa, harjoituksia ja rentoutusta.
Viidentenä päivänä menimme läheiseen puistoon, jossa oli mindfullness-harjoituksia. Keskityimme tarkkailemaan puita ja maistelimme eri hedelmiä. Harjoitus oli mukava ja oli hyvä huomata, miten eri tavoilla sen voi kokea. Iltapäivän käytimme aktiviteettien suunnitteluihin omille kouluille ja esittelimme ne lopuksi muille. Tämä oli samalla myös ”loppukoe”, todistukset jaettiin sen jälkeen.

Me koimme viikon loistavana tapana tutustua ja saada yhteistyötämme kehittymään paremmaksi, työskentelemme samassa ryhmässä. Oli myös hienoa saada tutustua Barcelonaan, kaupunki on siisti ja ehdottomasti tutustumisen arvoinen. Mielestämme  Europass oli järjestänyt kurssin ja oheisohjelman hyvin.

Piia, Tiina ja Paula FirenzessäOlimme syyslomalla Firenzessä Europassin Erasmus+ -kurssilla. Kurssin aiheina olivat Classroom Management, Motivation, Student Centered Learning, Flipped Classroom ja Project Based Learning eli suomeksi luokanhallinta ja motivointi, oppilaskeskeinen oppiminen, käänteinen oppiminen ja projektioppiminen. Kurssille osallistui meidän lisäksemme kolme opettajaa Serbiasta, kaksi opettajaa Latviasta ja yksi opettaja Espanjasta. Maanantaina ja perjantaina kurssille osallistui lisäksi kolme opiskelijaa toiselta Erasmus-kurssilta: yksi latvialainen, yksi espanjalainen ja yksi unkarilainen opettaja. Opettajamme Sheila oli amerikkalainen. Viikko sujui siis varsin kansainvälisissä tunnelmissa.

Kurssin ensimmäisenä päivänä tutustuimme toisiimme, kouluihimme ja kotimaihimme. Kaikki osallistujat puhuivat hyvää englantia, joten kommunikointivaikeuksia ei ollut. Sheila esitteli kurssin aihepiirejä ja keskustelimme muun muassa siitä, minkälaisia rooleja oppilailla voi olla projekteissa, esimerkiksi joku etsii tietoa, joku toimii kirjurina, joku huolehtii aikataulusta ja niin edelleen. Kertasimme myös, minkälaisissa ryhmissä töitä voi tehdä (yksin, parin kanssa, pienemmissä ryhmissä, tiimeissä, koko luokan kesken).

Toisena kurssipäivänä laadimme ensin oman luokan säännöt eli aloimme käsitellä luokan toimintaa ja sen hallintaa. Totesimme, että joka maassa oli samantyyppisiä ongelmia oppilaiden kanssa, esimerkiksi kiusaamista, ongelmia kotona, hyvin eritasoisia oppilaita samassa ryhmässä jne. Jaoimme kokemuksia, miten kussakin maassa toimitaan ja kerroimme muun muassa meidän koulun KiVa-ohjelmasta ja siitä, miten se toimii.

Kolmantena päivänä tutustuimme käänteiseen oppimiseen (engl. flipped classroom). Lyhyesti sanottuna sen voi kiteyttää niin, että siinä perinteiset koulutyöt tehdään kotona ja kotitehtävät koulussa. Opettaja voi esimerkiksi opettaa asian Youtube-videolla. Oppilas voi katsoa videon niin monta kertaa kuin haluaa ja palata siihen, jos ei ole ymmärtänyt jotakin asiaa. Tunnilla harjoitellaan opittua asiaa ja oppilaat voivat edetä omaan tahtiin. Opettajalle jää oppitunneilla enemmän aikaa oppilaiden työskentelyn seuraamiseen ja oppilaiden tukemiseen eli flipped classroom on hyvä eriyttämiskeino. Oppilaat ikään kuin eriyttävät itse itseään. Opettajan pitää kuitenkin huolehtia, että oppilas saavuttaa riittävän oppimisen tason. Mietimme päivän päätteeksi, miten voisimme käyttää tätä omassa oppiaineessamme jonkin tietyn asian opettamisessa. Esittelimme ideamme koko ryhmälle ja kommentoimme toistemme ideoita.

Seuraava tehtävämme oli oman projektin keksiminen. Tässä tehtävässä saimme työskennellä oman koulun opettajien kanssa, ja tämä osa kurssia vastasi ehkä parhaiten KA1-hakemuksemme sisältöjä: yhteisopettajuutta ja luokka- ja ainerajat ylittävää yhteistyötä. Tämä osa kurssia olikin ehdottomasti kurssin paras osa, koska saimme suunniteltua kaksi “oikeaa”, aika helposti toteutettavissa olevaa projektia omalle koulullemme. Varsinkin yläkoulun puolella projektioppiminen on haastavaa, jos siihen liittyy useamman aineen opettajia, koska yhteistä suunnitteluaikaa ei tahdo löytyä eikä myöskään yhteistä projektin toteutusaikaa. Alakoulun puolella opettaja voi helpommin yhdistellä oppiaineita ja suunnitella oman luokkansa aikataulut.

Ensimmäisen projektin teemaksi valikoitui saksalaisen ravintolan perustaminen. Oppiaineet, jotka valitsimme tähän olivat yrittäjyys (Tiina opettaa), saksa (Paula opettaa) ja kotitalous. Nämä oppiaineet ovat meillä yhtä aikaa 8-luokkalaisten lukujärjestyksessä torstaisin, joten arvelimme, että saamme tähän innostettua mukaan myös koulumme kotitalousopettajan. Yrittäjyydessä tarkoitus on miettiä yrityksen perustamiseen liittyen esimerkiksi sen rahoitusta, mainostamista, sisustamista ja muita asioita. Saksan tunneilla tutustutaan saksankielisiin ruokalistoihin ja suunnitellaan oman ravintolamme ruokalista yhteistyössä kotitalousopettajan kanssa. Lisäksi opitaan ruokasanastoa ja opitaan sekä ravintolan asiakkaan että tarjoilijan vuorosanoja saksaksi. Kotitaloustunnilla suunnitellaan ruoanvalmistusta, esillepanoa ja tarjoilua sekä mietitään kestävän kehityksen näkökulmaa ravintolassa. Saksan ja yrittäjyyden tunneilla vertaillaan myös ruokien hintoja ja ravintolahintoja Suomessa ja Saksassa. Tätä blogitekstiä kirjoittaessa ravintolan suunnittelu on jo lähtenyt käyntiin ja viimeistään tammikuussa meillä on jo ravintola pystyssä!


Toinen suunnittelemamme projekti on nimeltään Peppi 2.0. Tässä projektissa on mukana yksi 3. luokka (Piia opettaa musiikkia), yksi 6. luokka (Paula opettaa ruotsia) ja yksi 9. luokka (Tiina opettaa yhteiskuntaoppia). Mukaan pyydetään 3. ja 6. luokkien luokanopettajat sekä 9. luokan luokanvalvoja. Keskeinen henkilö projektissa on tietysti Pepin luoja Astrid Lindgren, jonka satuja 9-luokkalaiset käyvät lukemassa 3-luokkalaisille. 3-luokkalaiset oppivat Peppi-lauluja ja valmistavat musiikkiesityksen. 6-luokkalaiset puolestaan tutustuvat Astrid Lindgreniin ja tekevät hänestä esitelmän. 9- luokkalaiset pohtivat, ketkä ovat tämän päivän vaikuttajia, millaisia ovat tämän päivän peppipitkätossut ja astridlindgrenit. Toivottavasti saamme tämänkin projektin aloitettua jo kuluvan vuoden lopulla.

Esittelimme projektiaiheemme toisillemme kurssin viimeisenä päivänä ja annoimme toisillemme vinkkejä, mitä muuta projekti voisi sisältää. Suomalaisten luokka-asterajat ylittävä yhteistyö tuntui olevan muille uusi työskentelytapa samoin kuin monialaiset oppimiskokonaisuudet. Muut kurssilla olijat olivat myös hyvin kiinnostuneita suomalaisesta koulusta ja erityisesti kerroimme heille uusista avoimista oppimisympäristöistä sekä Liikkuvasta koulusta.

Kurssin arviointia


Kurssilla käsitellyt asiat vastasivat hyvin sen otsikkoa. Meidän mielestämme olisimme voineet enemmän painottaa esim. käänteisen oppimisen käytäntöjä ja projektityöskentelyä. Oppilaiden motivointikeinoihin ja luokan hallitsemiseen emme saaneet juurikaan uusia ideoita. Totesimme, että suomalaiset opettajat ovat monessa asiassa edelläkävijöitä. Parasta oli kahden oikean projektin suunnittelu ja toteuttamisen ideointi. Oli hyvä, että meitä oli mukana kolme opettajaa samasta koulusta, sillä yksin näitä ei olisi varmastikaan keksitty.

Firenze kaupunkina ja tutustuminen Pisaan


Firenze on hieno kulttuurikaupunki ja nähtävää riitti joka päivälle. Matkamittariin kertyi joka päivä toistakymmentä kilometriä kävelyä, mikä oli hyvä juttu, koska italialaiset herkut maistuivat meille myös todella hyvin. Firenzessä kävimme mm. Piazzale Michelangelon näköaolapaikalla ja Uffizin taidemuseossa. Lauantaina kävimme Pisassa ihmettelemässä sen kaltevaa tornia. Pisan matka kuului kurssin hintaan, mutta valitettavasti siellä meille jäi vain noin kolme varttia omaa aikaa opastetun kierroksen lisäksi. Sekä Firenzessä että Pisassa oli todella paljon turisteja liikkeellä vielä lokakuun lopulla.

sunnuntai 2. joulukuuta 2018

"Fit in Deutsch"- saksankurssi Maltalla 7/2018Osallistuin heinäkuussa 2018 Carob Institute- kurssinjärjestäjän viisipäiväiselle Fit in Deutsch- kurssille Maltalla. Halusin päästä virkistämään toisen opetuskieleni taitoja, ja kurssin sisällöt tuntuivat sopivan hyvin hankkeeseemme. Keskiössä olivat yhteistoiminnallisuus, oppijakeskeisyys ja kommunikatiivinen kompetenssi. Toivoin kurssilta myös ajantasalla olevia vinkkejä kulttuurisisältöjen opetukseen sekä monenikäisille sovellettavissa olevia, motivoivia opetusmenetelmiä. 

Opetuskielenä oli siis saksa.  Kurssin harjoitukset sopivat tietysti muihinkin kieliin, ja mukana oli paljon oppiainerajat ylittävää sisältöä. Menetelmiin mahtui mm. suullista viestintää, draamaa, luki-taitoja, tarinallisuutta, filosofiaa lapsille, ja musiikin ja kuvataiteiden hyödyntämistä opetuksessa. Saimme mukaamme tuhdin materiaalipaketin myös sähköisessä muodossa. Osallistujina oli minä ja kaksi latvialaista opettajaa, jotka puolestaan eivät olisi englantia kovin hyvin puhuneetkaan. Opettajamme oli Carob Instituten vetäjä, saksalainen Gertraud Lehr, jolla on pitkä kokemus rehtorin ja opettajan tehtävistä, opettajien täydennyskoulutuksesta ja kansainvälisten kurssien järjestämisestä.

Briefly in English

In July 2018, I travelled to Malta to take part in a five- day Erasmus+ course for teachers of German. The course was called "Fit in Deutsch" and it was organised by Carob Institute. I wanted to refresh my language skills in German and to find learner- centred, motivating teaching methods.  The course focused on co-operative learning and communicative competence. There was a wide variety of methods for reading, listening, speaking and writing skills that I can easily apply in teaching, such as drama pedagogy, using stories and narratives, philosophy for children, using music and art, and lots of multidisciplinary ideas. The course was very well arranged and the course leader was extremely helpful. We stayed in a small village called Xemxija. There was also cultural programme on the course, which allowed us to visit Valletta, Gozo, and Mdina and get to know the history of Malta.

Kurssin ohjelmasta

Aloitimme kurssin sunnuntaina yhteisellä illallisella. Maanantaina teimme alkuun erilaisia tutustumisharjoituksia ja esittelimme omat koulumme. Kävimme yhteistoiminnallista oppimista läpi myös teoriatasolla. Opettajamme korosti sekä tehtävien että oppilaiden roolien strukturoimisen tärkeyttä. Huolellisesti suunnitellut yhteistoiminnalliset tehtävät eivät kovin helposti mahdollista vapaamatkustajaksi heittäytymistä, mikä toisaalta sekä kehittää että asettaa vaatimuksia oppilaiden sosiaalisille ja vuorovaikutustaidoille, ja vastuuttaa heitä. Tärkeä osa yhteistoiminnallista oppimisprosessia on koko ryhmän ja yksilön toiminnan arvioiminen eri tavoin. Yhteistoiminnallisuus sopii siis monella tapaa hyvin nykyisen opetussuunnitelman vaatimuksiin. Käytännön esimerkkeinä kävimme läpi mm. placemat- tekniikkaa ja vastavuoroista lukemista (reziprokes Lesen). Ihan kieltenopiskelun alkuvaiheessa voi olla vaikea löytää oppilaiden taitotasoon sopivia autenttisia tekstejä. Tältä kannalta on hieman harmi, että etenkin alakoulun kielten oppikirjat suosivat niin vahvasti lyhyisiin dialogeihin perustuvia tekstiä.

Tiistaina keskiössä oli tarinallisuus ja sadut. Tekstiin yhdistettiin mm. kuullunymmärtämisharjoituksia, kuvaa tai liikettä. Opettaja voi esimerkiksi lukea tarinan, ja oppilaat esittävät sitä samalla pantomiimina. Aion kokeilla tätä 4. luokan englannissa, kun opettelemme uusia verbejä. Harjoitusta voidaan jatkaa niin, että jokainen oppilas kirjoittaa aihepiiriin liittyvän lyhyen tarinan, ja lukee sen vuorostaan toisten esittäessä samalla. Kun tarina on luettu ja esitetty pari kertaa, voidaan siitä jättää avainsanoja lukematta, ja esittämisvuorossa olevat sanovat puuttuvat kohdat ääneen.

Keskiviikkona pohdimme oppimisen vaatimia sosiaalisia taitoja ja niiden tavoitteellista harjoittamista sekä teoriassa että käytännön esimerkeillä. Tavoite on merkityksellisempi, jos se sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa. Taidon merkitys pitää perustella. Mitä nuoremmat lapset ovat kyseessä, sitä tärkeämpää on käydä läpi ko. taidon indikaattorit: mitä näet tai kuulet, jos asia sujuu hyvin tai huonosti. Kun taitoa on harjoiteltu, pohditaan, miten onnistuttiin, ja mitä voitaisiin vielä tarkentaa. Teimme mm. aktiivisen kuuntelun harjoituksen. Tuntui kamalalta käyttäytyä edes harjoituksessa suht vieraita kurssikavereita kohtaan niin epäkohteliaasti kuin piittaamattoman kuuntelijan esittäminen vaati! Pohdimme myös ihmisen perusluonteenpiirteiden ja temperamentin vaikutusta vuorovaikutukseen. Apuna käytettiin nelikenttää, jonka akseleina olivat Nähe- Distanz (läheisyys- etäisyys) ja Dauer- Wechsel (pysyvyys- muutos). 

 

Torstain pääteemana oli filosofiaa lasten kanssa, mikä sopii erinomaisesti yhteen empatian tukemiseen, ajattelutaitojen kehittämiseen ja moneen muuhunkin laaja-alaiseen taitoon.  On tärkeää osata muodostaa, kertoa ja perustella omia mielipiteitä, sekä tutustua ja ymmärtää toisten näkökulmia. Pohdintaan ja keskusteluun kannustava koulukulttuuri tukee oppijoiden osallisuutta. Jokaiselle tilaa antavaa ja yrittämiseen rohkaisevaa oppimisympäristöä tarvitaan myös kieltenopiskelussa.

Perjantaina monet harjoituksista käsittelivät musiikkia. Musiikki kieltenopetuksessa antaa paljon muitakin kuin kevennys- tai välipalamahdollisuuksia. Teokset lastenlauluista poppiin ja oopperoihin ovat erinomainen tapa tuoda esille kulttuurisisältöjä. Kokeilimme esimerkiksi erilaisia tapoja hyödyntää laululyriikkaa tehtävissä, ja laulujen käyttöä sanastonopiskelun tukena. Mieleenpainuva oli esimerkiksi Stravinskyn Tulilintu- baletin ympärille rakennettu kokonaisuus, jossa hyödynnettiin monia viikolla aiemmin käsiteltyjä asioita. Virittäydyimme aiheeseen piirtämällä oman tulilintuhahmon, joita kuvailtiin toisille. Sitten luimme baletin pohjalla olevan sadun, ja pohdimme, mihin eri kohtauksiin satu jakautuu ja keksimme kohtauksille otsikot. Kuuntelimme musiikkinäytteet, jotka piti yhdistää sopivaan kohtaukseen. Oppilaiden kanssa sama kokonaisuus harjoittaisi niin sanastoa, tekstitaitoja kuin mielipiteenilmaisua, ja mahdollistaisi esimerkiksi kielten, kuvataiteen, musiikin ja liikunnan yhteistyötä.

Joka päivä meillä oli pieniä välipalaharjoituksia, joissa harjoitettiin esimerkiksi jonkin tietyn aihealueen sanastoa tai kielioppirakennetta. Monessa oli mukana piirtämistä tai valmiiksi tehtyä visuaalista tukimateriaalia. Tässä niistä muutama esimerkki:

Klemmarikisa
Jokaiselle oppilaalle jaetaan X määrä paperiliittimiä, esim. 5 kpl. Heillä on muutama minuutti aikaa kysyä toisiltaan mahdollisimman monta kysymystä kohdekielellä. Jos toinen vastaa pelkästään kyllä tai ei, tai turvautuu äidinkieleensä, hän menettää parille yhden klemmarin. Voittaja on se, jolla on ajan loppuessa eniten klemmareita.

Mein Teekesselchen
Harjoitellaan sanoja, joilla on useampi merkitys. Kaksi oppilasta kerrallaan toimii selittäjinä. Yksi selittää sanaa yhden merkityksen kautta, toinen toisen. Kuuntelijoista oikein arvannut saa pisteen. esim. Mein Teekesselchen kann... ist..., toimisi vaikkapa sanoille Maus, Birne, Hahn, Hamburger.  Englannissa tämä voisi sopia hieman muokattuna vaikka minimiparien harjoitteluun, esim. pear- bear, cheap - sheep. 

Stille Bilder- Post
Tämä harjoitus toimii vähän rikkinäisen puhelimen tapaan, mutta menetelmänä kuiskaamisen sijaan ovat piirtäminen ja kirjoittaminen. Ryhmässä voi olla esim. viisi oppilasta. Oppilaat saavat A3-paperin, johon valmiiksi laitettu esim. kahdeksan taitosta. Ensimmäinen oppilas saa tehtäväksi piirtää ylimpään taitokseen yksinkertaisen kuvan, jonka osaisi itsekin kuvailla kohdekielellä. Seuraava oppilas kirjoittaa kuvasta rajatussa ajassa mahdollisimman tarkasti, ja taittaa kuvan pois näkyvistä. Kolmas oppilas piirtää uuden kuvan kirjoitetun kuvauksen perusteella jne. Lopuksi katsotaan, miten alkuperäinen kuva on muuttunut. Tehtävän avulla voidaan harjoittaa esim. sanastoa, paikanilmauksia, Es gibt/ There is- rakenteita, suuntia ja kuvakulman kuvailua.

 

Käytännön järjestelyt ja retket


Maltalle pääsi Helsingistä suorilla lennoilla. Majoitus kuului kurssipakettiin. Hotellimme, jossa kurssi myös pidettiin, sijaitsi pienessä Xemxijan kylässä. Sinne pääsi helposti bussilla lentokentältä, kurssinjärjestäjä olisi tarvittaessa myös järjestänyt lentokenttäkuljetuksen taksilla. Kurssimaksuun kuului aamupala hotellillamme, lounas, ja retkipäivinä myös illallinen. Lounas nautittiin porukalla hotellin naapurissa sijaitsevassa ravintolassa. 

Opiskelupäivämme kestivät noin kahdeksasta kahteen. Kolmena iltapäivänä kävimme yhteisillä retkillä pääkaupunki Vallettassa, naapurisaari Gozolla ja Mdinan kaupungissa. Retkilläkin kielenä oli saksa. Vapaailtoina tutustuin Xemxijaan ja kävin omatoimisesti uudestaan Vallettassa. Siellä on paljon kulttuuritapahtumia, kuten Malta Jazz Festival. Maltalla on paljon kaunista arkkitehtuuria, ja historia on vahvasti läsnä. Toisaalta saarella tuli ainakin heinäkuun helteisen high seasonin aikaan sellainen olo, että turismin määrä on turhankin korkealla tasolla, ja vanhojen keskustojen ulkopuolella on rakennettu hyvin vauhdikkaasti. Liikennekulttuuri oli aika hirveää, onneksi löytyi myös jalankulkijoille rauhoitettuja alueita. Julkisen liikenteen bussit olivat edullisia. 


Pohdintaa kurssin annista 

Pohdin pitkään, olisiko toisen Erasmus- kurssin hyvä olla jokin laaja-alaisempi, eikä niinkään tiettyyn oppiaineeseen liittyvä. Halusin kuitenkin päästä virkistämään toisen opetuskieleni taitoja, eikä kesälle 2018 oikein löytynyt edes saksankielisissä maissa järjestettäviä, saati saksankielisiä kiinnostavia kursseja. Saksan opetukseen suunnattuja kurssejakin oli aika vähän tarjolla. Tämä kurssi osui hyvin omiin kesäsuunnitelmiin, ja vastasi kuvaukseltaan myös hankkeemme yhteisiä tavoitteita. Kurssinjärjestäjä vastasi nopeasti tiedusteluihin, ja antoi jo ennakkoon kurssijärjestelyistä erittäin toimivan vaikutelman.
Tiesin tällä kertaa hyvissä ajoin, että kurssilla olisi vain muutama osallistuja, mutta sisällöt vaikuttivat niin hyviltä, että päätin lähteä siitä huolimatta. 

Omalle kielitaidolle teki hyvää puhua viikko saksaa. Monet harjoituksista on helppo ottaa käyttöön omassa opetuksessa. Kurssijärjestelyt olivat erinomaiset ja pienestä osallistujamäärästä johtuen opetus oli hyvinkin henkilökohtaista. Yhteistyö latvialaiskoulun kanssa ei valitettavasti ole ainakaan lähiaikoina kovin todennäköistä, sen takia olisi ollut hyvä, jos kurssilla olisi ollut enemmän osallistujia. Kahden kurssin perusteella niistä saa enemmän irti, jos mukana on kollega, jonka kanssa opittua voi prosessoida ja mahdollisia sovelluksia omaan opetukseen voi pohtia saman tien. Kurssin aikana sain oivalluksia muun muassa sen suhteen, miten hyödynnän samaa materiaalia sekä suulliseen, toiminnalliseen että kirjalliseen harjoitteluun. Jäin pohtimaan, miten sosiaalisten ja laaja-alaisten taitojen harjoittelu saadaan toimimaan aineenopettajajärjestelmässä. Syksyllä töiden alettua toin työkavereille kurssiterveisiä maltalaisilla herkuilla ja postikortilla, johon kirjoitin ydinasioita kurssistani. Olen kertonut kokemuksista vapaamuotoisesti ja tiimitapaamisissa. Hankekoordinaattorina esittelen hankkeemme etenemistä myös koulun suunnitteluryhmässä, tässä minulla on apuna mm. powerpoint-esitys, johon kerätään lyhyesti osallistujien kokemukset. Koko hankeporukalla olemme tavanneet kerran nyt syksyllä, tulossa ovat ainakin yksi tapaaminen keväällä 2019 sekä syksyllä hankkeen päätyttyä. Saa nähdä, joko kohta uskaltaudumme mukaan KA2- hankkeisiin :)

perjantai 2. marraskuuta 2018

KA1 2018-2019 Hyvinvointia ja oppimisen intoa yhdessä tukien - Collaborative methods for supporting well-being and learner motivation

Our second Eramus+ project spans from June 2018 to August 2019. Some of its themes are a continuation of the first project, and we aim to pay particular attention to the challenges that arose during the first project. 

Reflection on the first project


In general, all twelve participants of the first project were satisfied with the courses they attended, and the courses were of great personal significance. They reported improved teamwork abilities, language skills, readiness and willingness for international co-operation, enhanced competence in cultural awareness and expression and becoming more motivated to carry on developing professional skills. Many said that they are now more willing to explore and experiment for example new teaching methods with less fear of failure. Getting into contact with teachers from other countries opened up new perspectives on teaching. Although perhaps fewer than expected, new international contacts gained from the project and knowledge on what to do with them has already created more opportunities for home-internationality and international communication for pupils.We had chosen courses that supported and enhanced co-operation, teamwork and peer learning with their active learning methods. This aim was covered successfully. Sharing the new methods and knowledge gained on the courses among our whole staff was slightly more challenging than we expected, and we hope to continue and strengthen this process with the second project. Finding time for in-depth face-to-face communication, or effective ways for more time and space independent forms of communication are probably a challenge in all organisations. Luckily, the project aims were strongly aligned with and therefore supported other focus areas in school development.

Aims for 2018-2019


The course plans of our second project focus on collaborative methods for supporting well-being and learner motivation. We also wish to further develop international activity at our school and our students' active role in it.

During the 14- month mobility eleven staff members will participate in five different structured courses in Malta, Italy, Spain, and Portugal. There are class teachers, the primary school vice-principal, special education teachers, subject teachers, and special educational needs teaching assistants among the participants. The courses include positive pedagogy, co-operation between schools and parentsmethods for teaching transversal competences,learnercentred approaches, and pedagogical use of ICT.sunnuntai 27. toukokuuta 2018

Anna ja Heidi Barcelonassa 5.-12.5.2018
Lähdimme mukaan Erasmus KA1-hankkeeseen innokkain ja avoimin mielin, tarkoituksenamme oli
saada virkistystä ja uusia näkökulmia työhömme yläkoulun erityisluokanopettajina.
Löysimme School Education Gatewayn kautta meitä kiinnostavan kurssin Espanjan Barcelonasta.
toimi Europass. Tarkoituksenamme oli osallistua kurssille jo lokakuussa 2017, mutta päädyimme
siirtämään lähtömme toukokuulle 2018 henkilökohtaisten syiden vuoksi. Onneksemme kursseja
järjestettiin lähes kuukausittain, joten valinnanvaraa oli. Yhteydenpito kurssin järjestäjään oli ennen
kurssia suhteellisen sujuvaa, ja muutkin matkaan liittyvät järjestelyt hoituivat kohdallamme hyvin.Odotuksemme kurssin suhteen olivat aika lailla juuri sitä, mitä saimmekin; sisällöt päivissä vastasivat erittäin hyvin oman työmme tarpeisiin, kurssin henki oli lämpimän positiivinen ja opettaja Marta Mandolini ammattitaitoinen sekä innostava. Koulutus järjestettiin Barcino school -nimisessä opistossa ja osallistujia oli yhteensä kymmenen, joista yksi meidän lisäksemme Oulusta, neljä Puolasta, kaksi Romaniasta ja yksi Kreikasta. Itse kurssin aihesisältöjen lisäksi pääsimme hyviin keskusteluihin muiden maiden koulukulttuureista ja erityistä tukea tarvitsevien lasten kohtaamisesta.


Koska itse osallistumme omien yläluokkalaisten oppilaidemme (Jopo ja pienryhmät) kuvaamataidon
opetukseen, pidimme erinomaisena, että tarpeellisten teoriaosuuksien lisäksi kurssilla päästiin itse
tekemään ja toteuttamaan erilaisia harjoitteita. Kaikki nämä soveltuvat käytettäviksi suoraan myös
omien oppilaidemme kanssa, joten oli tärkeää päästä kokemaan itse harjoitteiden anti.
Aiheet käsittelivät taidetta terapiamuotona, sekä sitä miten sen avulla harjoitetaan itseilmaisua ja
vahvistetaan kommunikointia muiden kanssa. Harjoitteet olivat monimuotoisia ja niiden tekemiseen
ei vaadittu valtavaa teknistä osaamista, vaan pääpaino oli tuotoksen tulkinnalla ja itsensä
ilmaisemisella sen avulla.

Esimerkkeinä harjoitteista:
- Muodostimme ensin itsenäisesti sekä myöhemmin ryhmänä kuvauksia tunnetuista taideteoksista
omia kehojamme käyttämällä. Tämä oli ennen kaikkea hauska ja ryhmähenkeä sekä positiivista
ilmapiiriä lisäävä harjoite.
- Jokainen osallistuja sai tuoda mukanaan seitsemän pientä tavaraa, jotka jaettiin kaikkien käyttöön.
Taiteen tekemisessä sai vapaavalintaisesti käyttää lähtökohtana joko materiaaleja, omia sisäisiä
tuntemuksiaan tai ennalta valitsemaansa aihetta. Kauniit valmiit teokset kuvasivat Barcelonaa kunkin
osallistujan näkökulmasta.


Tutustuminen Barcelonan kaupunkiin kuuluikin myös kurssin sisältöihin, koska taide ja kulttuuri ovat
kaupunkikuvassa ja sen monissa nähtävyyksissä niin vahvasti läsnä. Hyödynsimme viikon aikana
lähes kaiken vapaa-aikamme kiertelemällä Barcelonan kaupunkia ja nauttimalla täysin siemauksin
sen huumaavasta tunnelmasta. Ehdimme vierailla mm. Antoni Gaudin suunnittelemissa La Pedrerassa
ja Sagrada Familia -katedraalissa, uskomattomilla Font Magica -suihkulähteillä, köysiradalla kaupungin
yllä sekä tietysti kaupungin humussa ja aurinkoisella hiekkarannalla. Ihastuimme molemmat suuresti
Barcelonaan.Parasta antia Erasmus-matkallamme oli ehdottomasti kokemus kokonaisuudessaan.
Barcelona oli meille molemmille uusi tuttavuus, ja oli erittäin virkistävää päästä rauhoittumaan
tärkeiden päivittäistä työtä koskevien kysymysten äärelle, varsinkin kun näkökulmaa sai ympäri
Eurooppaa tulleilta kollegoilta. Kurssilta sai sekä lukuisia konkreettisia työkaluja että uusia ideoita
käytettäviksi omille oppitunneille. Oli hyvä luoda kontakteja muiden maiden opettajiin ja päästä
osalliseksi kansainvälistä yhteistyötä. Kaiken kaikkiaan odotamme mahdollisuutta jakaa kurssin
antia lähimpien työkavereidemme lisäksi muullekin koulumme henkilöstölle, koska meille
Erasmus-kokemus oli kaikin puolin niin onnistunut ja mieleenpainuva.
Olemme mukana heti seuraavan mahdollisuuden tullessa uudestaan!

perjantai 18. toukokuuta 2018

Maria, Riikka ja Päivi Firenzessä 9.-14.4.2018


Maria, Riikka ja Päivi Firenzessä 9.-14.4.2018Erityisopettaja Riikka Tarumaa, erityisluokanopettaja Maria Orava sekä luokanopettaja Päivi Ukkola osallistuivat Europassin järjestämään kurssiin "Designing inclusive educational environments" Firenzessä 9.-14-4.2018. Alunperin olimme miettineet samaa kurssia Kreikassa, mutta emme harmitelleet, kun meille sopivana ajankohtana kurssipaikaksi valikoitui ihana kulttuurikaupunki Italiassa, Firenze!


Lähdimme kurssille monenlaisin odotuksin. Ensinnäkin odotimme kurssilta uusia työkaluja arkipäivän työhömme. Olemme opettajina isossa koulussa ja usein ryhmät ovat kaukana toisistaan, hajallaan ja yhteistyön tekeminen vaatii paljon suunnittelua ja järjestelýjä. Halusimme vinkkejä inkluusion toteuttamiseen koulussamme. Lisäksi meitä kiinnosti inkluusion toteuttaminen muualla Euroopassa. Tietysti olimme myös onnellisia päästessämme ihanaan Italiaan.


Kurssille osallistui yhteensä 8 opettajaa. Muut kurssilaiset meidän lisäksemme olivat saksalaiset Stephanie ja Suzanne, portugalilaiset Jacinto ja Luis sekä suomalainen Taru Salosta, joka oli ammatiltaan kielten opettaja. Luokanopettajat Stephanie ja Suzanne opettivat Dortmundissa kolmatta luokkaa. Stephanie on myös heidän koulunsa Wiehlinghofer Grundschulen rehtori. Jacinto ja Luis olivat erityisluokanopettajia. Jacintoksen luokassa oli autistisia lapsia. Luisin luokassa on 12-15 vuotiaita oppilaita.  Opettajana kurssillamme toimi tohtori Dimitris Zisimopoulos. Hän tuli Firenzeen Kyprokselta, Nikosian yliopistosta.

Kurssiviikon teemana oli pohtia inkluusion toteuttamista erilaisissa ympäristöissä. Tämä toteutui hyvin, koska me kurssilaiset tulimme hyvin erilaisista koulukulttuureista. Jo se, että kerroimme omista kouluistamme, toi monipuolisen katsauksen inkluusioon.


  1. Kurssipäivä


Opiskelupäivät koostuivat niin luennoista kuin keskustelu- ja pohdintatehtävistä, joita tehtiin pareittain tai kolmen hengen ryhmissä. Tietysti tutustuimme toisiimme ja odotuksiimme. Alku ainakin vaikutti lupaavalta. Esittelimme omia koulujamme ja omaa työtämme. Me suomalaiset saimme kovasti kysymyksiä koskien koululaitostamme. Mariahan opettaa alkuopetuksen pienryhmää, jossa on haastavasti käyttäytyviä oppilaita. Muita ihmetytti kovasti, kuinka on mahdollista, että noin pienillä lapsilla on käyttäytymiseen liittyviä pulmia. Mietimme kovasti keskenämmekin, että onko meidän suomalaisessa kulttuurissa jotain jolla aiheutamme sen.
Ensimmäisen päivän teemana oli määritellä inkluusion käsite, sen periaatteet ja siihen vaikuttavat arvot. Tähän liittyen eräässä tehtävässä piti valita kolme oppilasta, keitä haluaisi ottaa omaan luokkaansa. Tehtävänä tämä oli ajatuksia herättävä ja tämäntyyppistä tehtävää olisi mielenkiintoista käyttää oppilaidenkin kanssa mietittäessä esimerkiksi omaa suhtautumista erilaisuuteen.


Mietimme yhdessä mitkä asiat ovat inkluusion toteutumisen esteenä. Yhteinen mielipiteemme on, että aikuisten arvot ja halukkuus tehdä asioita toisin, ovat suurimmassa roolissa.


“Jos tuntee kuuluvansa joukkoon koulussa, tuntee saman yhteenkuuluvuuden tunteen myöhemmin elämässään yhteiskunnassa.”


2. kurssipäivä


Toisen päivän keskiössä oli neljä avainelementtiä inkluusiosta.

  1. Inkluusio on vuosia kestävä prosessi. Se ei ole koskaan lopullisesti valmis.
  2. Inkluusio on yhtäkuin läsnäoloa, osallistumista ja kaikkien oppilaiden läsnäoloa.
  3. Inkluusio koostuu oppimisen esteiden tunnistamisesta ja poistamisesta sekä tarjoaa resursseja oppimisen tukemiseen kaikille oppilaille.
  4. Inkluusio huomioi erityisesti ne oppilaat, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai alisuoriutua.

Mietimme, mikä ero on esimerkiksi normaalilla opetuksella ja inklusiivisella opetuksella oppilaan kannalta!
Katso ajatuksia herättävä video; mikä nyt sitten onkaan normaalia :)


3. kurssipäivä

Pohdimme kolmantena päivänä eriyttämistä luokassa. Tavoitteeseen pääsemiseksi on lukemattomia eri keinoja, joita tulisi rohkeasti käyttää! “One size does not fit for all.”
4. kurssipäivä

Kävimme läpi erilaisia projektityöskentelyyn sopivia työtapoja. Muistuttelimme itsellemme sitä, että oppilaiden on tärkeää tietää oppimisprosessin tavoitteet ja myös pohtia itse mikä on oman oppimisen tavoite. Erilaiset ja monipuoliset työtavat motivoivat ja vastuuttavat oppilaita tekemiseen.Tässä tehtävässä valitaan linja, jota pitkin kuljetaan tehtävän suorittamiseksi. Jokainen ruutu sisältää tehtävän ja niissä voi olla eri vaikeusasteita. Opettaja voi ovalena raentaa ruudukon niin, että kaikille tulee eri vaikeusasteen tehtäviä.Tässä tehtävässä oppilaat valitsevat oman "menunsa" eri vaihtoehdoista.5. kurssipäivä


Viimeisenä kurssipäivänä tutustuttiin erilaisiin opetusteknologisiin työkaluihin.
Näitä olivat esimerkiksi


Me suomalaiset esittelimme Kahootia, jota me käytämme paljon kouluissamme. Muille osallistujille se oli uusi tuttavuus.


Kurssin antia


Intensiivisen ja ajatuksia herättävän kurssiviikon jälkeen jäimme pohtimaan, kuinka saisimme koulustamme inklusiivisen. Mitä se vaatisi, jotta inkluusio toteutuisi koulussamme, ainakin jossain määrin? Kävellessämme pitkin ihanan Firenzen katuja ideoimme lukuisia uusia ideoita kouluumme. Tässä esimerkkejä konkreettisista toteutuskeinoista:


  • MOK-jakson voisi totetuttaa esimerkiksi 1.-2. luokilla niin, että pitäisimme yhden yhteisen MOK-päivän kuukaudessa. Aiheena voisi olla ympäristötiedon kokonaisuus, esimerkiksi luonto eri vuodenaikoina ja mukana voisivat olla niin yleisopetuksen kuin pienryhmienkin oppilaat.
  • Jokaisella pienryhmällä olisi yleisopetuksesta luokkapari. Yhdessä voi tehdä projekteja tai pitää jonkin aineen tunteja.


Kun inkluusioita aletaan suunnitella, tärkeää on asenne ja innostus kokeilla tällaista työtapaa. Ei haittaa, vaikka kaikki ei ole heti täydellistä ja kaikki suunnitelmat eivät toteutuisikaan! Kokeillaan, innostutaan, opitaan uutta! Erilaisia inklusiivisia toteutustapoja kannattaisi aloittaa jo ensimmäisellä luokalla. Oppilaat ovat tottuneet jo esikoulussa olemaan kaikki samoissa ryhmissä, joten muutos ei ole suuri.


Oli ihanaa olla kurssilla Firenzessä! Lämmin sää ja alkava kevät virkistivät. Kaupungin kauneus ja tunnelma lumosivat meidät ja saivat ajatuksemme lentämään. Nautimme kaikesta mitä Italia voi tarjota; hyvää ruokaa, kulttuuria, kaunista taidetta ja ystävällisiä ihmisiä.